ข้อมูลทางด้านเทคนิค

You are here: ...
หน้าแรก / ข้อมูลทางด้านเทคนิค

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการทำงานของดินธรรมชาติ

ปริมาณความชื้นในอุณหภูมิที่ต่างกัน

 

 

ความชื้นสัมพัทธ์
 
อุณหภูมิ
35 °C
30°C
25 °C
20 °C
15 °C
10 °C
5 °C
100%
30.32
23.01
17.27
12.82
9.39
6.79
4.84
90%
27.29
20.71
15.54
11.54
8.45
6.11
4.36
80%
24.26
18.41
13.82
10.26
7.51
5.43
3.87
70%
21.22
16.11
12.09
8.97
6.57
4.75
3.39
60%
18.19
13.81
10.36
7.69
5.63
4.07
2.90
50%
15.16
11.51
8.64
6.41
4.70
3.40
2.42

ตารางข้างบนแสดงถึง ปริมาณน้ำในอากาศ (กรัม/ลูกบาศก์เมตร) ที่อุณหภูมิต่างๆ ยิ่งมีความชื้นสัมพัทธ์มาก ยิ่งใช้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้อยในการกลั่นตัวเป็นน้ำ ดังนั้นการลดระดับความชื้นในอากาศลง สามารถช่วยให้เกิดการกลั่นตัว เป็นหยดน้ำยากยิ่งขึ้น

 

สารดูดความชื้นช่วยลดระดับความชื้นในตู้คอนเทนเนอร์

สารดูดความชื้นถูกใช้ในตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อลดความเสี่ยงในความเสียหายของสินค้า จากความชื้นกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน สารกันชื้นมีมากมายหลายชนิด ให้เลือก ความแตกต่างอยู่ที่ความสามารถในการดูดความชื้นและราคา

 

สารดูดความชื้นดินธรรมชาติ

สารดูดความชื้นที่ผลิตจากดินธรรมชาติ 100 % ดูดความชื้นได้ถึง 30% ของน้ำหนักตัวมันเอง และราคาถูกที่สุดในตลาด

 

 

การทดสอบ

 กราฟข้างต้นแสดงผลการบันทึกการเปลี่ยนแปลงระดับความชื้นและอุณหภูมิ จากการติดตั้งเครื่องวัดความชื้น และอุณหภูมิในตู้คอนเทนเนอร์ที่ใส่สารดูดความชื้นดินธรรมชาติไว้ 15 กิโลกรัม ส่งจากประเทศเกาหลี ไปยังประเทศฝรั่งเศส

 

ผลการวิเคราะห์

จุดเริ่มต้น อุณหภูมิที่ 2 - 3 oC ความชื้นสัมพัทธ์ 80 %
ช่วง 1 – 10 วัน อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 25 oC แต่ความชื้นกลับลดลง เหตุเพราะดรายแอคดูดความชื้น ในอากาศเข้าไป
ช่วง 11 – 20 วัน อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 30 oC แต่ความชื้นกลับลดลงอีก เหตุเพราะ ดราย แอค ยังดูดความชื้น ในอากาศ
หลังจาก 20 วัน อุณหภูมิอยู่ในระดับที่สูง ความชื้นเริ่มเพิ่มขึ้น

 

ข้อสรุป

กราฟ แสดงความสามารถของสารดูดความชื้นดินธรรมชาติ ปริมาณ 15 กิโลกรัม ซึ่งสามารถป้องกันสินค้าเสียหาย อันเนื่องมาจากความชื้นได้ 20 วัน ของการเดินทาง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตั้งแต่ 2 oC – 30 oC และความชื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงต้งแต่ 80 % – 100 %