ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

You are here: ...
หร้าแรก / ข้อมูลผลิตภัณฑ์
 
 

 

อีโค่ ดราย คือ ดินดูดความชื้นที่ผลิตจากการนำดินเบาในธรรมชาติ ผ่านกรรมวิธีการเผาและอบ ด้วยกรรมวิธีพิเศษเพื่อให้เป็นสารดูดความชื้นที่มีประสิทธิภาพสามารถดูดและเก็บกักความชื้นได้

ชื่อผลิตภัณฑ์

อี โค่ ดราย

ประเภท

สารปลอดโลหะ

ชนิด

มอนท์มอริลโลไนท์ เคลย์

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบ ของ สารดูดความชื้น อีโค่ ดราย (Eco Dry)

แร่ธาตุ

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

K2O

Na2O

FeO

H2O

ปริมาณ (%)

69.41

14.76

3.06

3.00

6.74

0.45

0.40

0.35

1.83

 

ควมสามารถในการดูดความชื้นของ สารดูดความชื้น อีโค่ ดราย (Eco Dry)

ความชื้นสัมพัทธ์

ความสามารถในการดูดความชื้น

90%

26 - 28%

 

ข้อมูลทางกายภาพของ สารดูดความชื้น อีโค่ ดราย (Eco Dry)

ลักษณะทางกายภาพของสารดูดความชื้น

เป็นเกล็ด สีม่วง หรือ เทา

ความสามารถละลายน้ำ

ไม่ละลายน้ำ

จุดเดือด

>1600oC

จุดสลายตัว

>1600oC

ค่าความเป็นกรด/ด่าง

4 - 8

จุดหลอมเหลว

772oC

ความหนาแน่น

0.90-1.1

ขนาด

1-3 mm.

ความสามารถในการติดไฟ

ไม่ติดไฟ

ความสามารถในการระเหย

ไม่ระเหย

ความสามารถในการระเบิด

ไม่ระเบิด

 

ประโยชน์ของ อีโค่ ดราย (สารดูดความชื้น)

1

  เป็นสารดูดความชื้นที่ผลิตจากดินธรรมชาติ 100%

2

  สามารถทำงานได้ดีในทุกที่ ที่มีความชื้น ทั้งสูงและต่ำ

3

  เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม

4

  ปลอดภัย สามารถกำจัดโดยทิ้งไปในธรรมชาติได้

5

  สะดวกต่อการใช้งานและจัดเก็บ

6

  ซองบรรจุแห้งไม่เปียกแฉะแม้ดูดความชื้นแล้ว

7

  ราคาถูกกว่าสารดูดความชื้นชนิดอื่นๆ

 

สารดูดความชื้น อีโค่ ดราย (Eco Dry) ทำงานอย่างไร ?

ดินเบาที่ใช้ในการผลิตอีโค่ ดราย เป็นดินพิเศษในธรรมชาติที่มีรูพรุนในตัวสูงมาก ใช้สำหรับกักเก็บความชื้น และซิลิคอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบตามธรรมชาติในดินเบา ทำหน้าที่ในการดูดความชื้นจากธรรมชาติ

 

 

 

ภาพขยายโครงสร้างของดินเบาจากกล้องไมโครสโคป

 

คุณลักษณะของสารดูดความชื้น อีโค่ ดราย ( Eco Dry )

ลักษณะภายนอก

คุณสมบัติ

การใช้งาน

เป็นเกล็ด

  - ทำงานได้ดีกว่าในสภาพแวดล้อม ที่มีความชื้นสูง 
  - ดูดความชื้นต่อเนื่องได้นานกว่าซิลิก้าเจล

สำหรับสินค้าส่งออก

1

สินค้าที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง

2

สินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า เป็นเวลานาน

3

สินค้าที่ต้องแห้งสนิทตลอดเวลา

 

การใช้และการกำจัดของ สารดูดความชื้น อีโค่ ดราย?

ใช้บรรจุร่วมกับสินค้าในหีบห่อ ไม่ควรให้ซอง สารดูดความชื้นอีโค่ ดราย สัมผัสกับสินค้าโดยตรง เมื่อเลิกใช้สารดูดความชื้นแล้วสามารถทิ้งไปในธรรมชาติได้ สารดูดความชื้น อีโค่ ดราย นอกจากจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยปรับปรุงคุณภาพดินได้

 

การใช้งาน สารดูดความชื้น อีโค่ ดราย ( Eco Dry )

สารดูดความชื้น อีโค่ ดราย (Eco Dry) สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม

อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค

  ใช้เก็บอุปกรณ์อิเลคโทรนิคให้ปลอดภัยจากความชื้น

อุตสาหกรรมแอร์

  ดูดความชื้นจากอุปกรณ์

ส่งออก

  ป้องกันความเสียหายจากความชื้น ระหว่างการขนส่ง ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน

คลังสินค้า

  ป้องกันสินค้าที่มีราคาสูง จากความเสียหายที่เกิดจากความชื้น ระหว่างจัดเก็บรักษา

 

อาหาร   

  ป้องกันความเสียหายจากความชื้น และช่วยรักษาความสดและความกรอบของอาหาร

ยาและเวชภัณฑ์

  ช่วยรักษาคุณภาพยา

อุปกรณ์ถ่ายภาพ

  ป้องกันฟิล์มเสื่อมคุณภาพจากความชื้น และป้องกันกล้องถ่ายรูปเสียหายจากความชื้น

โลหะ

  ป้องกันโลหะทุกชนิดจากการเกิดสนิม

เครื่องหนังและเสื้อผ้า

  ถนอมเครื่องหนัง และเครื่องนุ่งห่มให้แห้งและคงคุณภาพ

 

ข้อมูลความปลอดภัยของสารดูดความชื้น อีโค่ ดราย (Eco Dry)

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ : สารดูดความชื้น อีโค่ ดราย ( Eco Dry )

สัมผัสกับผิวหนัง

  ล้างด้วยน้ำเปล่า เพื่อป้องกันฝุ่นจากการสูดดม และเข้าในตา

สัมผัสกับดวงตา

  ระคายเคืองเมื่อเข้าตา

สูดเข้าทางจมูก

  อาจมีการระคายเคืองในโพรงจมูก กรณีสูดเข้าไป

ไฟไหม้

  เป็นวัสดุไม่ไวไฟ อาจติดไฟได้กรณีมีเคมีไวไฟปนเปื้อน และมีเชื้อประทุบวกกับความร้อนสูง กรณีไฟลุกให้ดับด้วย น้ำ เคมีดับไฟ หรือโฟม

 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น : สารดูดความชื้น อีโค่ ดราย ( Eco Dry )

กรณีสัมผัสกับผิวหนัง

  ล้างด้วยน้ำสะอาด และสบู่

กรณีเข้าตา

  ล้างด้วยน้ำสะอาด

กรณีสูดดมเข้าร่างกาย

  พาผู้สูดดมไปอยู่ในที่โล่งแจ้ง

กรณีรับประทานเข้าร่างกาย

  ให้ดื่มน้ำตามมากๆ