ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

You are here: ...
หร้าแรก / ข้อมูลผลิตภัณฑ์
 
 

 

เพาเวอร์ ดราย อัลตร้า เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของสารดูดความชื้น สามารถดูดความชื้นได้มากกว่าถึง 250 % มากที่สุดเมื่อเทียบกับ สารดูดความชื้นที่มีอยู่ในโลก และยังผสมสารพิเศษที่ช่วยแปลงสภาพของเหลวในซอง ให้เป็นเจลแห้งอย่างรวดเร็ว โดยที่ซองบรรจุไม่เปียก

 

ชื่อ ผลิตภัณฑ์

เพาเวอร์ ดราย อัลตร้า

ชื่อ ทางเคมี

แคลเซี่ยม อลูมิโน ซิลิเกด เคลย์

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบ

แร่ธาตุ

CaO

MgO

CO2

SiO2

Cl-

lg.Loss

ปริมาณ (%)

30 - 50

20 - 30

10 - 20

1 - 2

25 - 35

1 - 5

 

ควมสามารถในการดูดความชื้น

ความชื้นสัมพัทธ์

ความสามารถในการดูดความชื้น (wt%)

20%

30 - 50

50%

70 - 100

90 %

200 UP

 

ข้อมูลทางกายภาพ

ลักษณะทางกายภาพ

เม็ดสีขาว และน้ำตาลขนาดเล็ก

ความสามารถในการละลายน้ำ

สามารถละลายน้ำได้เล็กน้อย

กลิ่น

ไม่มีกลิ่น

ความหนาแน่น (g/ml)

2.0 - 2.2

ค่าความเป็นกรดด่าง

6.5-7.5

จุดหลอมเหลว 

1000oC

ขนาด 

1 - 2 mm.

 

ประโยชน์ของ เพาเวอร์ ดราย อัลตร้า

1

  ประสิทธิภาพในการดูดความชื้นสูงกว่าสารดูดความชื้นทั่วไป

2

  สามารถทำงานได้ดีในทุกที่ ที่มีความชื้น ทั้งสูงและต่ำ

3

  เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม

4

  สะดวกต่อการใช้งานและจัดเก็บ

5

  ซองบรรจุแห้งไม่เปียกแฉะแม้ดูดความชื้นแล้ว

6

  สะดวกในการใช้งาน

7

  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

 

เพาเวอร์ ดราย อัลตร้า ทำงานอย่างไร ?

เพาเวอร์ ดราย อัลตร้า ผลิตจากดินดูดความชื้นหลายชนิดผสมกับแคลเซี่ยมคลอไรด์ และ โพลิเมอร์ พลังการดูดความชื้นมหาศาล เริ่มต้นจากการทำงานของแคลเซียมคลอไรด์ เมื่อความชื้นเข้าไปในซองมากจนกลายสภาพเป็นของเหลว โพลิเมอร์จะทำหน้าที่ เปลี่ยนสภาพทางกายภาพของ ของเหลวเป็นเจลทันที และดินดูดความชื้นจะทำหน้าที่ดูดซับความชื้นของเจลให้เป็นเจลแห้ง ซองบรรจุเพาเวอร์ ดราย อัลตร้า คงความแห้งตลอดการใช้งาน 

 

คุณลักษณะ

ลักษณะภายนอก

คุณสมบัติ

การใช้งาน

เป็นเกล็ด

  - ทำงานได้ดีกว่าในสภาพแวดล้อม ที่มีความชื้นสูง 
  - ดูดความชื้นต่อเนื่องได้นานกว่า ซิลิก้าเจล 

1

สำหรับสินค้าส่งออก

2

สินค้าที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง

3

สินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า เป็นเวลานาน

4

สินค้าที่ต้องแห้งสนิทตลอดเวลา

 

การบรรจุ

น้ำหนัก (กรัม)

จำนวนชิ้น / กล่อง

50 กรัม

250

200 กรัม

70

 

เปรียบเทียบความสามารถในการดูดความชื้นระหว่าง เพาเวอร์ ดราย อัลตร้า - ซิลิก้า เจล

ความชื้นสัมพัทธ์

เพาเวอร์ ดราย อัลตร้า

ซิลิก้า เจล

หมายเหตุ

20

30 - 50

7-13

ตามมาตรฐาน KSA - 2110
ดูดความชื้นต่อเนื่อง 96 ชั่วโมง

50

70 - 100

23-25

90

200 up

30-32

 

การใช้งาน

สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม

  อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค

  ใช้เก็บอุปกรณ์อิเลคโทรนิคให้ปลอดภัยจากความชื้น

  ส่งออก 

  ป้องกันความเสียหายจากความชื้น ระหว่างการขนส่ง ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน

  คลังสินค้า

  ป้องกันสินค้าที่ที่มีราคาสูง จากความเสียหายที่เกิดจากความชื้น ระหว่างจัดเก็บรักษา

 

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

  สัมผัสกับผิวหนัง

  ล้างด้วยน้ำสะอาด

  สัมผัสกับดวงตา

  ล้างด้วยน้ำสะอาด

  สูดเข้าทางจมูก

  พาผู้สูดดมไปอยู่ในที่โล่งแจ้ง

  กรณีรับประทานเข้าร่างกาย

  ให้ดื่มน้ำตามมากๆ

 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

  กรณีสัมผัสกับผิวหนัง

  ล้างด้วยน้ำสะอาด

  กรณีเข้าตา

  ล้างด้วยน้ำสะอาด

  กรณีสูดดมเข้าร่างกาย

  พาผู้สูดดมไปอยู่ในที่โล่งแจ้ง

  กรณีรับประทานเ ข้าร่างกย

  ให้ดื่มน้ำตามมากๆ