ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

You are here: ...
หร้าแรก / ข้อมูลผลิตภัณฑ์
 

ความชื้นและการขาดการถ่ายเทของอากาศในตู้ที่ปิดทึบ ก่อให้เกิดกลิ่นอับ ผนวกกับ กลิ่นอื่นของเสื้อผ้า และวัสดุที่เก็บในตู้ ก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงปราถนาขึ้น และจะยิ่ง ทวีความรุนแรงมากขึ้นหากปล่อยทิ้งไว้ ปัญหาดังกล่าวอาจทำให้เสื้อผ้ามีกลิ่นเหม็น ติดอยู่ และความชื้นในตู้อาจทำให้เอกสารและของมีค่าภายในตู้เสียหาย

 

คุณลักษณะ

1

  ใช้ง่าย และมีขนาดเล็ก

2

  กำจัดกลิ่นที่เป็นต้นเหตุแทนการกลบกลิ่นด้วยน้ำหอม

3

  เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4

  ปลอดภัย เนื่องจากผลิตจากสารธรรมชาติ ไม่มีเคมีเจือปน ไม่มีกลิ่น

5

  ปรับสภาพอากาศภายในบ้านให้บริสุทธิ์ขึ้น

6

  สามารถใช้ได้กับตู้ทุกชนิด

 

ปัญหากลิ่นและความชื้นภายในตู้

ความชื้นและการขาดการถ่ายเทของอากาศในตู้ที่ปิดทึบ ก่อให้เกิดกลิ่นอับ ผนวกกับ กลิ่นอื่นของเสื้อผ้า และวัสดุที่เก็บในตู้ ก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงปราถนาขึ้น และจะยิ่ง ทวีความรุนแรงมากขึ้นหากปล่อยทิ้งไว้ ปัญหาดังกล่าวอาจทำให้เสื้อผ้ามีกลิ่นเหม็น ติดอยู่ และความชื้นในตู้อาจทำให้เอกสารและของมีค่าภายในตู้เสียหาย

 

การแก้ปัญหา

โฮม เฟรช ได้รับการคิดค้นและพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อแก้ปัญหา ความชื้น กลิ่นอับชื้น และกลิ่นไม่ พึงปราถนา โดยเฉพาะ โฮม เฟรช ที่มีส่วนผสมของสารดูดความชื้น เพื่อลดปริมาณความชื้น ในอากาศ ไม่ให้เกิดการกลั่นตัวเป็นน้ำ ซึ่งจะสร้างความเสียหายภายกับสิ่งของ หรือเกิดสนิม และเชื้อรา นอกจากนั้น โฮม เฟรช ยังมีส่วนผสมของสารดูดกลิ่นที่จะดูดกลิ่นเหม็นที่อาจปนเปื้อน เข้ามาในตู้

 

โฮม เฟรช ทำงานอย่างไร ?

โฮม เฟรช ได้รับการคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อดูดความชื้น และกลิ่นไม่พึงปราถนาทุกชนิด โฮม เฟรช จะช่วยทำให้อากาศภายในตู้ของคุณ ปราศจากกลิ่นอับ กลิ่นเหม็น ความชื้น และยังป้องกันเชื้อราและ แบคทีเรียที่อาจก่อตัวขึ้นภายในตู้ของท่าน โฮม เฟรช มีส่วนผสมของสารธรรมชาติที่มีประจุไฟฟ้า เป็นลบ และทำงานโดยดูดกลิ่นต่างๆซึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกโดยธรรมชาติ ประหนึ่งการทำงานของ แม่เหล็ก ดังนั้นกลิ่นที่ไม่พึงปราถนาต่างๆ จะถูกกำจัดให้หมดไป แทนการกลบกลิ่นด้วยวัสดุที่มี ส่วนผสมของน้ำหอมในผลิตภัณฑ์อื่น โครงสร้างของสารธรรมชาติใน โฮม เฟรช เป็นรูพรุนจำนวน มากมหาศาลสามารถกักเก็บกลิ่นและความชื้นได้มากอย่างน่าอัศจรรย์ คุณสามารถใช้งานได้นาน หลายเดือน

 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โฮม เฟรช ปลอดภัยไม่มีส่วนผสมของสารเคมี เมื่อใช้แล้วสามารถทิ้งในธรรมชาติได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องมลภาวะเป็นพิษ

 

การใช้งาน

โฮม เฟรช สามารถใช้กำจัดกลิ่นอับชื้น กลิ่นเหม็น และความชื้น ภายในตู้ได้ทุกขนาด

 

คุณสมบัติ

ประสิทธิภาพของซอง โฮม เฟรช ขนาด 100 กรัม ดังตารางข้างล่าง

 

ใช้ โฮม เฟรช 1 ซอง

ตู้ที่มีพื้นที่ผิวไม่เกิน 0.67 ตารางเมตร

ใช้ โฮม เฟรช 2 ซอง

ตู้ที่มีพื้นที่ผิวไม่เกิน 0.67 แต่ไม่เกิน 1.33 ตารางเมตร

ใช้ โฮม เฟรช 3 ซอง

ตู้ที่มีพื้นที่ผิวไม่เกิน 1.33 แต่ไม่เกิน 2.00 ตารางเมตร

ใช้ โฮม เฟรช 4 ซอง

ตู้ที่มีพื้นที่ผิวไม่เกิน 2.00 แต่ไม่เกิน 2.67 ตารางเมตร

 

คำแนะนำ

ฉีกซองพลาสติกและนำซอง โฮม เฟรช วางในตู้ตามคำแนะนำตามตารางคุณสมบัติ จะทำให้ โฮม เฟรช มีประสิทธิภาพและได้ผลมากที่สุด

 

อายุการใช้งาน

ควรเปลี่ยนซอง โฮม เฟรช ทุกๆ 3 - 4 เดือน 

 

การกำจัด

เนื่องจาก โฮม เฟรช ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100 % ดังนั้นท่านสามารถทิ้งซอง โฮม เฟรช ที่หมดอายุได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องผลต่อสภาพแวดล้อม หรือ โรยสาร โฮม เฟรช ในดินที่ปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยปรับสภาพดิน