ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

You are here: ...
หร้าแรก / ข้อมูลผลิตภัณฑ์
 

ซิลิก้า เจล (Silica Gel) ผลิตจาก โซเดี่ยม ซิลิเกด ที่สกัดจากทรายที่มีซิลิก้า เปอร์ เซนต์ สูง ผสมกับกรดกำมะถันเจือจาง ด้วยคุณสมบัติของกรดกำมะถันที่สามารถดูดความชื้นได้ ประกอบกับโครงสร้างรูพรุนของซิลิก้า ทำให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ ซิลิก้า เจล จึงเป็นสารสีใสคล้ายแก้วที่สามารถดูดความชื้นได้

ชื่อผลิตภัณฑ์

ซิลิก้า เจล ( Silica Gel )

ประเภท

สารปลอดโลหะ

ชนิด

ซินเตรท์ติก ซิลิก้า เจล

 

 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ : ซิลิก้า เจล (Silica Gel)

ซิลิก้า เจล (Silica Gel) : ส่วนประกอบ

แร่ธาตุ

SiO2

Fe2O3

Al2O3

TiO2

CaO

ZrO2

Na2O

Ig.loss

ปริมาณ (%)

99.71

0.01

0.1

0.09

0.01

0.02

0.02

0.02

 

ซิลิก้า เจล (Silica Gel) : ความสามารถในการดูดความชื้น (30°C)

ความชื้นสัมพัทธ์

ความสามารถในการดูดความชื้น

20%

>   10 %

50%

>  26%

90%

>  36%

 

ซิลิก้า เจล (Silica Gel) : ข้อมูลทางกายภาพ

จุดเดือด = 2900 oF , 1900 oC

ความหนาแน่น > 750 g./ l

จุดเดือด o >190

อัตราการระเหยของน้ำ <10% at 175 oF

ลักษณะทางกายภาพ = เม็ดสีน้ำเงิน , เม็ดใส

ความต้านทาน > 4,000 W. cm

ลักษณะทางกายภาพ = ไม่ละลายน้ำ

ความชื้นในสาร< 3.0 %

พื้นที่ผิว 650 m2 / g.

 

 

การใช้งาน : ซิลิก้า เจล (Silica Gel)

ซิลิก้า เจล ( Silica Gel ) สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม

อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค

  ใช้เก็บอุปกรณ์อิเลคโทรนิคให้ปลอดภัยจากความชื้น

ส่งออก

  ป้องกันความเสียหายจากความชื้น ระหว่างการขนส่งที่ต้องใช้ระยะเวลานาน

คลังสินค้า

  ป้องกันสินค้าที่ที่มีราคาสูง จากความเสียหายที่เกิดจากความชื้น ระหว่างจัดเก็บรักษา

 

อาหารแห้ง  

  ป้องกันความเสียหายจากความชื้น และช่วยรักษาความสดและความกรอบของอาหาร

ยาและเวชภัณฑ์

  ช่วยรักษาคุณภาพยา

อุปกรณ์ถ่ายภาพ

  ป้องกันฟิล์มเสื่อมคุณภาพจากความชื้น และป้องกันกล้องถ่ายรูปเสียหายจากความชื้น

 

ประโยชน์ของ ซิลิก้า เจล ( Silica Gel )

1

  ซิลิก้า เจล สามารถดูดความชื้นได้มากกว่า 30 % ของน้ำหนักตัวเอง

2

  ซิลิก้า เจล ไม่ใช่ วัตถุไวไฟ

3

  ซิลิก้า เจล บรรจุได้หลากหลายขนาด สะดวกในการเลือกใช้

4

  ซิลิก้า เจล สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยวิธีการอบที่ อุณหภูมิ 180 องศา เป็นเวลา 2 ชม.

 

บรรจุภัณฑ์ ซิลิก้า เจล ( Silica Gel )

1. ซิลิก้า เจล (Silica Gel) สามารถบรรจุได้ทั้ง ซองพลาสติก, ซองกระดาษ, ซองกระดาษเยื่อ, ถุงผ้า,
2. แบ่งบรรจุ ขนาด 1 - 2,000 กรัม
3. แบบกระสอบ กระสอบละ 25 กิโลกรัม

 

ความหมายของสีที่แสดงบนเม็ดสี ซิลิก้า เจล ( Silica Gel )

ร้อยละของความสามารถในการดูดความชื้นเต็ม

สี

20%

สีฟ้า

35%

สีม่วง

50%

สีชมพู

 

ข้อมูลความปลอดภัยของ ซิลิก้า เจล ( Silica Gel )

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

  สัมผัสกับผิวหนัง

  ล้างด้วยน้ำสะอาด

  สัมผัสกับดวงตา

  ล้างด้วยน้ำสะอาด

  สูดเข้าทางจมูก

  พาผู้สูดดมไปอยู่ในที่โล่งแจ้ง

  กรณีรับประทานเข้าร่างกาย

  ให้ดื่มน้ำตามมากๆ

 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

  กรณีสัมผัสกับผิวหนัง

  ล้างด้วยน้ำสะอาด

  กรณีเข้าตา

  ล้างด้วยน้ำสะอาด

  กรณีสูดดมเข้าร่างกาย

  พาผู้สูดดมไปอยู่ในที่โล่งแจ้ง

  กรณีรับประทานเ ข้าร่างกย

  ให้ดื่มน้ำตามมากๆ