ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

You are here: ...
หร้าแรก / ข้อมูลผลิตภัณฑ์
 

            คุณสมบัติของ ซิลิก้า ทราย เหมือนกับ ซิลิก้า เจลทุกประการแตกต่างที่ ขนาดของเม็ดที่ ซิลิก้า ทรายจะมีขนาดเล็กกว่า ซิลิก้าเจล โดยมีขนาดอยู่ที่ 0.2 - 1 mm. ผลิตจาก โซเดี่ยม ซิลิเกท ที่สกัดจากทรายที่มีซิลิก้า เปอร์ เซนต์ สูง ผสมกับกรดกำมะถันเจือจาง ซึ่งด้วยคุณสมบัติของกรดกำมะถันที่มีคุณสมบัติในการดูดความชื้น ประกอบกับ โครงสร้างรูพรุนของซิลิก้า ทำให้สามารถกักเก็บน้ำได้ ซิลิก้า ทราย เป็นสารสีใสคล้ายแก้วที่สามารถดูดความชื้นได้ ใช้ในอุตสาหกรรมดอกไม้แห้งเป็นหลัก

ชื่อผลิตภัณฑ์

ซิลิก้า ทราย

เคมีกลุ่ม

โซเดียม ซิลิเกท

ชื่อทางเคมี

ซินเตรท์ติก ซิลิก้า เจล

สูตรเคมี

SiO2+H2O+CoCl2

ขนาด

0.2- 1 มิลลิเมตร

 

ประโยชน์ของ ซิลิก้า ทราย

1

  สามารถดูดความชื้นได้มากกว่า 30 % ของน้ำหนักตัวเอง

2

  ไม่ใช่ วัตถุไวไฟ

3

  สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยวิธีการอบที่ อุณหภูมิ 180 องศา เป็นเวลา 2 ชม.

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

แร่ธาตุ

SiO2

Fe2O3

Al2O3

TiO2

CaO

ZrO2

Na2O

ig.loss

ปริมาณ(%)

99.71

0.03

0.10

0.09

0.01

0.02

0.02

0.02

 

ข้อมูลทางกายภาพ

จุดเดือด°F>2900

ความหนาแน่น > 750 g / l

จุดเดือด°C>190

อัตราการระเหยของน้ำ<10% at 175 °F

ลักษณะทางกายภาพ   

เป็นเกล็ด

ลักษณะทางกายภาพ

ไม่ละลายน้ำ

 

ความสามารถในการดูดความชื้น

ความชื้นสัมพัทธ์

ความสามารถในการดูดความชื้น

20%

> 10%

50%

> 20%

90%

> 30%

 

การใช้งาน

ดอกไม้แห้ง

ใช้สำหรับผลิตดอกไม้แห้งเพื่องานศิลปกรรม และช่วยรักษาความสวยงามของ ดอกไม้แห้งให้คงทนตลอดไป

 

บรรจุภัณฑ์

1. แบ่งบรรจุ ขนาด 1,000 กรัม 
2. แบบกระสอบ กระสอบละ 25 กิโลกรัม

 

ความหมายของสีที่แสดงบนเม็ดสี

ร้อยละของความสามารถในการดูดความชื้นเต็ม

สี

20%

สีฟ้า

35%

สีม่วง

50%

สีชมพู

 

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

  สัมผัสกับผิวหนัง

  ล้างด้วยน้ำสะอาด

  สัมผัสกับดวงตา

  ล้างด้วยน้ำสะอาด

  สูดเข้าทางจมูก

  พาผู้สูดดมไปอยู่ในที่โล่งแจ้ง

  กรณีรับประทานเข้าร่างกาย

  ให้ดื่มน้ำตามมากๆ

 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

  กรณีสัมผัสกับผิวหนัง

  ล้างด้วยน้ำสะอาด

  กรณีเข้าตา

  ล้างด้วยน้ำสะอาด

  กรณีสูดดมเข้าร่างกาย

  พาผู้สูดดมไปอยู่ในที่โล่งแจ้ง

  กรณีรับประทานเ ข้าร่างกย

  ให้ดื่มน้ำตามมากๆ