ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

You are here: ...
หร้าแรก / ข้อมูลผลิตภัณฑ์
 
 

สารดูดความชื้นชนิดเม็ด ที่ผลิตจากดิน แอทต้าพูไกท์ สามารถดูดความชื้นได้มากกว่าดินทุกชนิด และซิลิก้า เจล อีโค่ดรายเม็ดเป็นสาร ที่ผลิตจากธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ชื่อผลิตภัณฑ์

อีโค่ ดราย เม็ด

ชื่อสินค้า

ดิน แอทต้าพูไกท์

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบ

แร่ธาตุ

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

H2O

TiO2

ปริมาณ(%)

65.24

12.43

3.74

4.46

4.74

8.72

0.67

 

ความสามารถในการดูดความชื้น

ความชื้นสัมพัทธ์

ความสามารถในการดูดความชื้น

บรรจุภัณฑ์

90%

> 36%

1

พลาสติก, กระดาษ, กระดาษเยื่อ, ถุงผ้า

2

แบ่งบรรจุ ขนาด 1 - 2,000 กรัม

3

แบบกระสอบ กระสอบละ 25 กิโลกรัม

 

ข้อมูลทางกายภาพ

ลักษณะทางกายภาพ

เม็ดสีน้ำตาล , สีเทา

ขนาดเม็ด

2 - 4 mm.

ความหนาแน่น (g/cm3)

0.69

ความแข็ง (N/m2)

> 30

Granularity distribution (%)

> 96

 

ประโยชน์ของ อีโค่ ดราย ชนิดเม็ด

1

  มีความสามารถในการดูดความชื้นสูง

2

  สามารถทำงานได้ดีในทุกที่ ที่มีความชื้น ทั้งสูงและต่ำ

3

  เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม

4

  ปลอดภัย สามารถกำจัดโดยทิ้งไปในธรรมชาติได้

5

  สะดวกต่อการใช้งานและจัดเก็บ

6

  ซองบรรจุแห้งไม่เปียกแฉะแม้ดูดความชื้นแล้ว

7

  ราคาถูกกว่าสารดูดความชื้นชนิดอื่นๆ

 

อีโค่ ดราย เม็ด ทำงานอย่างไร ?

ในดิน แอทต้าพูไกท์ มีแร่ธาตุ ซิลิคอนไดออกไซด์ เป็นตัวประกอบอยู่ และซิลิคอนไดออกไซด์ทำหน้าที่ดูดความชื้นในอากาศ เข้ามาเก็บไว้ ในดินแอทต้าพูไกท์ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำได้มากกว่าดินชนิดอื่น และยังคงสภาพเดิมโดยไม่เหลว และไม่พองตัว

 

คุณลักษณะ

ลักษณะภายนอก

คุณสมบัติ

การใช้งาน

เป็นเม็ด

  - ทำงานได้ดีกว่าในสภาพแวดล้อม ที่มีความชื้นสูง 
  - ดูดความชื้นต่อเนื่องได้นานกว่า ซิลิก้าเจล 

1

สำหรับสินค้าส่งออก

2

สินค้าที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง

3

สินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า เป็นเวลานาน

4

สินค้าที่ต้องแห้งสนิทตลอดเวลา

 

การใช้และการกำจัด อีโค่ ดราย เม็ด ?

ใช้บรรจุร่วมกับสินค้าในหีบห่อ ไม่ควรให้ซอง สารดูดความชื้น อีโค่ ดราย เม็ด สัมผัสกับสินค้าโดยตรง เมื่อเลิกใช้สารดูดความชื้นแล้วสามารถทิ้งไปในธรรมชาติได้ สารดูดความชื้น อีโค่ ดราย เม็ด นอกจากจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยปรับปรุงคุณภาพดินได้

 

การใข้งาน

สารดูดความชื้น อีโค่ ดราย (Eco Dry) สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม

  อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค

  ใช้เก็บอุปกรณ์อิเลคโทรนิคให้ปลอดภัยจากความชื้น

  อุตสาหกรรมแอร์

  ดูดความชื้นจากอุปกรณ์

  ส่งออก

  ป้องกันความเสียหายจากความชื้น ระหว่างการขนส่ง ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน

  คลังสินค้า

  ป้องกันสินค้าที่มีราคาสูง จากความเสียหายที่เกิดจากความชื้น ระหว่างจัดเก็บรักษา

 

  อาหาร   

  ป้องกันความเสียหายจากความชื้น และช่วยรักษาความสดและความกรอบของอาหาร

  ยาและเวชภัณฑ์

  ช่วยรักษาคุณภาพยา

  อุปกรณ์ถ่ายภาพ

  ป้องกันฟิล์มเสื่อมคุณภาพจากความชื้น และป้องกันกล้องถ่ายรูปเสียหายจากความชื้น

  โลหะ

  ป้องกันโลหะทุกชนิดจากการเกิดสนิม

  เครื่องหนังและเสื้อผ้า

  ถนอมเครื่องหนัง และ เครื่องนุ่งห่มให้แห้งและคงคุณภาพ

 

ข้อมูลอื่น

สารดูดความชื้นที่ผลิตจากดินได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ผลิตจากแร่ธาตุธรรมชาติที่มีรูพรุนอยู่ภายใน ซึ่งรูพรุนนี้สามารถกักเก็บความชื้นได้ ดังนั้นหากใช้ในปริมาณที่เพียงพอสินค้าก็จะปลอดภัยจากความชื้น