ข้อมูลบริษัท

You are here: ...
หน้าแรก / ข้อมูลบริษัท
ประวัติ

บริษัท เพาเวอร์ ดราย จำกัด ดำเนินการจัดตั้ง ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างในฐานะผู้นำอันดับ 1 และผู้เชี่ยวชาญด้านสารดูดความชื้นในประเทศไทย 

บริษัท เพาเวอร์ ดราย จำกัด บริหารจัดการภายใต้ มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ควบคุมคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรผู้ผลิต, การตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนรับเข้า, การตรวจสอบคุณภาพระหว่างผลิต และก่อนส่งมอบ สินค้า นอกจากนี้ ซิลิก้า เจล เม็ดใส ของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. ด้านคุณภาพและความปลอดภัย ในการใช้งานร่วมกับอาหารและยา


ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ :

บริษัท เพาเวอร์ ดราย จำกัด

ที่อยู่:

10 ซ. รามคำแหง 199 ถ.รามคำแหง มีนบุรี 10510

ก่อตั้ง :

กันยายน 2536

ทุนจดทะเบียน:

5,000,000 บาท

กรรมการผู้จัดการ:

ดร. ธนาคม สกุลไทย์

ธุรกิจ:

แบ่งบรรจุ และจำหน่ายสารดูดความชื้น


ระบบคุณภาพ

บริษัท เพาเวอร์ ดราย จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน บริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จาก TUV Rheinland Industries Service GmbH ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 และระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก UKAS Quality Management ในปี 2552 และในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 บริษัทฯ คำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมเป็น สมาชิกของโปรแกรม Responsible Care (ดูแลด้วยความรับผิดชอบ)

 

 
 

 


การควบคุมคุณภาพ

บริษัท เพาเวอร์ ดราย จำกัด มีห้องปฏิบัติการทดสอบ และเครื่องมือทดสอบเกี่ยวกับ สารดูดความชื้น ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย มาตรฐานการทดสอบและเทคโนโลยีที่บริษัทใช้นั้น เปลี่ยนแปลง ตามมาตรฐานโลกตลอดเวลา และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบันยังไม่พบว่ามีผู้จำหน่ายสารกันชื้น ในประเทศไทยสามารถควบคุมคุณภาพได้ครบถ้วน ทุกกระบวนการเท่ากับ บริษัท เพาเวอร์ ดราย ได้ เรารับประกันคุณภาพเต็ม 100% ในสินค้าทุกซองและสารทุกเม็ด

 

 
 

ได้รับการรับรองโดย อย.

บริษัท เพาเวอร์ ดราย จำกัด ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ ซิลิก้า เจล เม็ดใส จาก องค์การอาหารและยา (อย) ทะเบียนเลขที่ อย 10-3-10948-1-0001