Welcome to power dry website

Thailand FDA Approved

เว็บไซต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ ซิลิก้า เจล สารกันชื้น สารดูดความชื้น กันชื้น เม็ดกันชื้น ซองกันชื้น ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างในฐานะผู้นำอันดับ 1 และผู้เชี่ยวชาญด้านสารดูดความชื้นในประเทศไทย  ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่ายนั้นได้ผ่านการรับรองจาก องค์การอาหารและยา แห่งประเทศไทย (Thailand FDA) ซึ่งถือว่า เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราในการให้บริการเป็นเลิศ และความเชื่อถือให้แก่ลูกค้า ด้วยความภูมิใจกับรางวัลความปลอดภัยที่ได้รับจากลูกค้า

ซิลิก้า เจล (Silica Gel) ชนิดซอง 


Our products meet EU and world wide for import & export.